ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ปี 2565

17 กันยายน 2021 - 11:28 น.
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โครงการภายใต้ภารกิจการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 บาทhttp://spa.mhesi.go.th/wp-content/uploads/2021/09/รายละเอียด-ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-2565.pdf