การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล RSP Innovation Awards 2021

11 สิงหาคม 2021 - 16:42 น.

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล RSP Innovation Awards 2021 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการที่รับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมีผลงานดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ โดยคัดเลือกจากผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Innovation Awards 2021 ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งรางวัล RSP Innovation Awards 2021 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) นักธุรกิจนวัตกรรม และ 2) ผลิตภัณฑ์/กระบวนการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และจะมีการมอบรางวัลและจะมีการมอบรางวัลในงาน RSP Innovation Day 2021 ต่อไป