การประชุมตรวจรับพัสดุฯ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา)

5 พฤษภาคม 2021 - 11:14 น.
          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ข้าราชการ สป.อว. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา