สอว. ก้าวสู่ปีที่ 6 “RSP Innovation Day 2020” ยกระดับงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

30 พฤศจิกายน 2020 - 15:02 น.
          สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2020 (RSP Innovation Day 2020) ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อเผยแพร่ผลงานความสำเร็จด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาค อีกทั้งมีพิธีมอบรางวัล RSP Innovation Awards 2020 ให้กับผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เข้าร่วมงาน