สอว. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม SIBB Knowledge Sharing ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

30 พฤศจิกายน 2020 - 12:15 น.
          เมื่อวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 63 ที่ผ่านมา สอว. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม SIBB Knowledge Sharing @KKU ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเครือข่าย ทั้ง 27 แห่ง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน และมีทิศทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม SIBB Knowledge Sharing @KKU และ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการโครงการ สอว. สป.อว. กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ยังได้บรรยายในหัวข้อพิเศษเรื่อง “ความสำเร็จและทิศทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)”
          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแชร์ข้อมูลในการดูแลผู้ประกอบการ โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ประกอบการ บริษัท บัวบกสมุนไพรไทยจำกัด มาร่วมแชร์ข้อมูล กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม ในหัวข้อ “ขอนแก่นเมือง Smart City” โดย เครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน จ.ขอนแก่น ที่ร่วมพูดคุยถึงการพัฒนาเมืองขอนแก่น ให้เกิดเป็นเมืองขอนแก่น Smart City รวมถึงได้มีการเยี่ยมชม ร้านรักอัน และ The Wall Community พื้นที่งานศิลปะสร้างสรรค์ของชาวขอนแก่นอีกด้วย