สอว. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม SIBB Global Connect ณ NSP Auditorium

22 กรกฎาคม 2020 - 14:51 น.
          เมื่อวันที่ 17-18 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา สอว. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม SIBB Global Connect ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ NSP Rice Grain Auditorium โดยเป็นการนำเสนอแผนธุรกิจ (Inter pitching contest) รอบชิงชนะเลิศ ในกลุ่ม Digital for lifestyle และ Digital for quality of life จำนวน 15 ทีม
โดยมีทีมผู้ชนะการประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจจำนวน 3 ทีม ได้แก่
          1. ทีม Recute จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          2. ทีม OFFIT จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          3. ทีม sewside จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง