สอว. สนอง นโยบายรัฐ จัดประชุมติดตามความหน้าการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคออนไลน์

26 พฤษภาคม 2020 - 15:08 น.
          สอว. ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานฯ ในปีถัดไป และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีกำหนดการจัดประชุมขึ้น ดังนี้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาเว็บพร้อมไซต์ลิงก์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้