ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ปี 2563

13 พฤษภาคม 2020 - 10:47 น.
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 บาท