พิธีปิดกิจกรรม SiBB Global Life Science Innovation Bootcamp

18 มีนาคม 2020 - 17:25 น.

       จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรม SiBB Global Life Science Innovation Bootcamp การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood ภายใต้การสนับสนุนของ สอว. ร่วมกับ โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา มทส.      
       ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน ในการมอบรางวัลสำหรับทีมนักศึกษาผู้ประกอบการทั้ง 6 ทีม ที่มีผลการดำเนินการยอดเยี่ยม ดังนี้

>> ทีม OxOFF – เทคโนโลยีการเปลี่ยนเพศสเปิร์มวัว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
>> ทีม DM Sence – เครื่องมือการตรวจสอบ/ติดตาม ผู้ป่วยเบาหวาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
>> ทีม Agnos – ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยตรวจวินิจฉัย จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
>> ทีม Rai:D – สารสกัดธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูการนอนหลับ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
>> ทีม FrozeMed – เทคโนโลยีการช่วยการฟื้นฟูบาดแผลหลังจากการผ่าตัด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
>> ทีม Innoedge Go Go – เทคโนโลยีการตรวจจับความเจ็บปวด เพื่อช่วยการตรวจวินิจฉัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
        โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
1. คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย ผู้จัดการบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ปจำกัด (LiVE)
2. คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการ แห่งศศินทร์
3. ว่าที่ร้อยเอก ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์ฺการมหาชน)
4. ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

         ซึ่งหลังจากนี้ ทั้ง 6 ทีม จะได้รับการดูแลและเตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ และเติบโตเป็น Startup ทีมีศักยภาพในการเติบโต ในลำดับต่อไป