สอว. เข้าร่วมงาน Smart Value Creation จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

5 มีนาคม 2020 - 16:27 น.

             วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ดร. ชาญวิทย์ ตรีเดช ร่วมพิธีเปิดงาน “Smart Value Creation” กิจกรรมการจับคู่ผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรมในการต่อยอดและพัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรม  ซึ่งภายในงานมีเวทีเสวนาแนวทางต่อยอดสินค้าด้วยนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย มีการจัดบูธประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ โดย สอว. ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์เพื่อให้ภาคเอกชนได้ทราบถึงบทบาทและภารกิจ ให้คำปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา ผู้ประกอบการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ที่สนใจ