รับสมัคร…ผู้ประกอบการ นักศึกษาจบใหม่ ที่มีความสนใจดำเนินธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation) รอบ 1 ประจำปี 2563

8 มกราคม 2020 - 0:00 น.

วันที่: 08/01/2020
เวลา: All Day

รับสมัคร…ผู้ประกอบการ นักศึกษาจบใหม่ ที่มีความสนใจดำเนินธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation) รอบ 1 ประจำปี 2563

คุณสมบัติ
– มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง
– มีการทดสอบตลาดเบื้องต้น
– มีแผนธุรกิจ
– มีความพร้อมในการลงทุน
– มีความต้องการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นตอนการบ่มเพาะ
1) Screening : คัดเลือกผู้ประกอบการ
2) Pre-Incubation : ให้ความรู้ จัดอบรม เพิ่มศักยภาพ
3) Incubation : ระยะเวลาบ่มเพาะตามอายุสมาชิก 3 ปี

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ
– ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
– บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
– การพัฒนากระบวนการผลิต
– การพัฒนาผู้ประกอบการ
– การสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
– การออกตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจ

ช่องทางการสมัคร
1) ยื่นความประสงค์ทาง https://forms.gle/Emc2bq9pKSzuixMX8
2) สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2562

ติดต่อสอบถามโทร 099-5646419/045-433456