ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Hot News
 • โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8
            สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทย…
 • SPARK STSP Innovation Fair 2020 “Innovation Driven the New South” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
            อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา จัดงาน “SPARK…
 • สอว. ก้าวสู่ปีที่ 6 “RSP Innovation Day 2020” ยกระดับงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
            สำนักงานเลขานุการคณะ…
 • สอว. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม SIBB Knowledge Sharing ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)
            เมื่อวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 63 ที่ผ่านมา สอว. ร่…
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สอว. ปี 2564
  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาส…
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 2
            สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว…
 • สอว. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost up) ครั้งที่ 1
          สอว. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ…
 • สอว. เข้าร่วมงานเปิดตัว The Beegins Co-Working Space พื้นที่สร้างสรรค์ทางธุรกิจ
            เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สอว. ได้เข้าร่วมง…
 • สอว. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม SIBB Global Connect ณ NSP Auditorium
            เมื่อวันที่ 17-18 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา สอว. ร่วม…
 • สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
            สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากรและติดตามผลการดำเนินโ…
ปฏิทินกิจกรรม
No Events

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

บริการ

บริการด้านต่างๆ ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

Success Story

ผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรม

124 ราย

ผู้ใช้บริการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

10,322 ราย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของ
ภาคเอกชน

87 โครงการ

Social Media

Follow SPA on Facebook
Facebook Pagelike Widget
SPA Channel
CHANNEL
Play Video